Tervetuloa tutkimusmatkalle kehon kartaston äärelle!

Säilömme kehoomme erilaisia käyttäytymismalleja, muistoja ja tunteita, ja tämän muistin
sisällöstä merkittävä osa on tallentuneena implisiittiseen muistiin. Kehollistettu tapamme olla
maailmassa ja suhteessa toiseen on tanssi-liiketerapian ydintä. Tanssi-liiketerapia on ainutlaatuinen psykoterapian sovellus, joka hyödyntää kehollisuutta ja liikettä edistääkseen kehollista, emotionaalista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja itsetuntemusta. Tanssi-liiketerapia mahdollistaa kokemustesi käsittelyn aktivoiden aivojen limbisen järjestelmän, mikä tekee siitä hyvin tehokkaan hoitomuodon.

On muistettava, että kaikki kehosi kantama tieto on osa sinua. Kehosi on kuin muistisäiliö, joka kulkee matkassasi kohtuajasta alkaen. Joskus tällä tiedolla, tai kaikella sen nykyhetkeen vaikuttavilla muistoilla ei ole sanoja, mutta sillä voi olla oire tai impulssi, joka vaikuttaa tässä hetkessä häiritsevästi. Se pyrkii ulos, mutta yhteys sanallistettavaan muotoon on poikki. Tanssi-liiketerapiassa etsitään tietoisen kehon puheen äärelle kehon hiljentymisen tai liikekielen kautta – myös sanoittamalla tätä reittiä itsen, ydinminän äärelle.

Yksilöterapia

Tanssi-liiketerapia tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutkia itseäsi ja ilmaista tunteitasi, ajatuksiasi ja kokemuksiasi kehosi kautta.

Tanssi-liiketerapiaa voidaan käyttää mm. masennuksen, ahdistuksen, kehonkuvaan liittyvien haasteiden ja psykosomaattisten oireiden hoitoon. Tanssi-liiketerapia tarjoaa sinulle väylän tutkia ja käsitellä asioita kehoasi kuunnellen. Samalla voit kehittää itsetuntemustasi, oppia uusia tapoja rentoutua ja hallita stressiä sekä vahvistaa sosiaalisia taitojasi.

Keholliset menetelmät tarjoavat konkreettisia keinoja oman olotilan vakauttamiseksi. Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikille; minkäänlaista perinteiseksi mielettyä tanssitaitoa et tarvitse. Tanssi-liiketerapiassa keskustelu on mukana jokaisella terapiakerralla sen verran, kuin koetaan tarpeelliseksi; kokemukset jäsennetään aina myös puheen kautta.  

Yksilöterapia aloitetaan alkutapaamisella, jossa kartoitetaan tavoitteesi ja toiveesi. Yksilöterapia voidaan toteuttaa lyhyenä 3-10 kerran jaksona tai pidempänä 1-3-vuoden jaksoina. Tapaamisia voidaan toteuttaa 1-2 viikon välein tai harvemmin.

Kiinnostuitko yksilöterapiasta? Ota yhteyttä ja kysy lisää: Marjo Meriranta, p. 044 5429 508,
marjo@meriranta.com. Voit kertoa tilanteestasi sähköpostitse tai puhelimitse, jolloin voimme yhdessä arvioida terapian soveltuvuutta ja oikea-aikaisuutta.

Marjo Meriranta