Antautuminen maan kannateltavaksi

Antautuminen – kehosi voima rauhaan ja luottamukseen

Tanssi-liiketerapiassa etsitään reittejä kehoon; sen äärelle, joka on unohtunut tai jota on laiminlyöty; joka on saanut kantaakseen kohtuuttomia kuormia ja vaatii tässä hetkessä hoivaa ja huolenpitoa. Sen äärelle, joka on tallentanut muistoja, joiden sanallistaminen on hankalaa, mutta joiden kehollinen loppuunsaattaminen integroisi muistot ehyeksi kokonaisuudeksi omaan elämäntarinaan. Kehollinen näkökulma on tanssi-liiketerapiassa Lue lisää…